Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης θα γίνεται από τη γραμματεία και μόνο έπειτα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος.

Βασική προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από στο email που δηλώθηκε από την/τον σύνεδρο κατά την ηλεκτρονική της/του εγγραφή.