Επιστημονική Επιτροπή

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα...

Πρόεδρος 

Σαπουνάκης Ηλίας

Μέλη

Πατέρας Βαγγέλης

Μακρυνιώτη Δήμητρα

Παπαγεωργίου Χρήστος

Νινος Γεώργιος

Πατέρας Ευάγγελος