Εγγραφές

Εγγραφή στην ημερίδα

To Συνέδριο είναι δωρεάν και διαθέσιμo μόνο για δια ζώσης παρακολούθηση.

Για τη συμμετοχή και παρακολούθηση του Συνεδρίου η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής.

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι μπορούν να παρακολουθήσουν την επιστημονική εκδήλωση, δια ζώσης τηρώντας όλα τα οριζόμενα μέτρα από την τρέχουσα νομοθεσία για τη διοργάνωση και παρακολούθηση συνεδρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουν στην εγγραφή, θα πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό email. Το email που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή, θα χρησιμοποιηθεί για την αλληλογραφία σχετικά με θέματα της ημερίδας.

Η εταιρεία διοργάνωσης δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο σύνεδρος κατά την εγγραφή του έχει υποβάλει ελλιπή στοιχεία (αναγραμματισμός ή αναριθμητισμός στα υποχρεωτικά πεδία) ή δεν έχει ελέγξει στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.