Προδιαγραφές & Υπόδειγμα e-Poster

Αγαπητοί σύνεδροι,

παρακάτω βρείτε τις προδιαγραφές για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες παρουσιάσεις (e-poster).

 • Το συγκεκριμένο template είναι οδηγός. Τα χρώματα μπορούν να αλλάξουν κατ’ επιλογή. Παρακαλείσθε να επιλέξετε χρώματα ευανάγνωστα και διακριτά.
 • Το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς είναι 22pt και το μέγιστο 28pt.
 • Προτεινόμενος τύπος γραμματοσειράς: Calibri, Arial, Times New Roman.
 • Το μέγεθος του slide / poster είναι 1920px X 1080px ή 67,73 x10 cm σε εκατοστά (αναλογία 16:9/μία κενή σελίδα powerpoint).
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραπάνω από μια διαφάνειες (slides). Οι επιπλέον διαφάνειες επιτρέπουν καλύτερη κατανομή του περιεχομένου, φωτογραφιών, γραφημάτων ή/και των videos.
 • Εάν το e-poster δημιουργηθεί μέσω Keynote (Mac) παρακαλείσθε να ελέγξετε εκ των προτέρων τη συμβατότητα του τελικού αρχείου. Προτεινόμενο πρόγραμμα Microsoft PowerPoint.
 • Εάν η εργασία περιλαμβάνει αρχεία Multimedia παρακαλούμε να στείλετε όλο το φάκελο (videos και ppt). Εάν ο φάκελος υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο αποστολής παρακαλούμε
 • χρησιμοποιήστε κάποιο file transfer (π.χ. https://wetransfer.com/).
 • Τα αρχεία multimedia που μπορούν να αναπαραχθούν είναι mp4 με ιδανική ανάλυση video 1280 x 720 px.
 • Εάν υποβάλετε εργασία χωρίς multimedia, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αρχείο σε κλειστό αρχείο (μορφής pdf) και σε υψηλή ανάλυση. Εάν το αρχείο pdf λόγω όγκου υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο αποστολής, κάντε χρήση κάποιου file transfer, πάλι.
 • Σε κάθε περίπτωση για τη διασφάλιση της ορθής λήψης και αναπαραγωγής θα λάβετε απαντητικό e-mail από την εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίου (info@apr.com.gr).
 • Τα e-posters θα είναι διαθέσιμα για όλους τους συνέδρους καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Τα e-posters θα βρίσκονται εντός του εκθεσιακού χώρου. Θα πραγματοποιηθεί ειδική παρουσίαση (θα ανακοινωθεί εντός του τελικού προγράμματος).

 

Παρακαλούμε η αποστολή του eposter να γίνει έως 03 Μαΐου 2024.