Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Στέλιος Μυλόβας

Μέλη

Νίκος Γκούγκης

Παναγιώτης Κατσαβός

Γιώργος Κλάδος

Άγγελος Πάνος