Ημερομηνία

31 Μαΐου 2024 & 1-2 Ιουνίου 2024

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες Πρόσβασης

Διεύθυνση

Μιχαλακοπούλου 50, 11528, Αθήνα

Πληροφορίες ημερίδας

Τηλ.: (+30) 210 3645 629
E-mail : info@apr.com.gr