Χώρος Διεξαγωγής

Πληροφορίες Πρόσβασης

Διεύθυνση

Μιχαλακοπούλου 50, 11528, Αθήνα

Πληροφορίες

Τηλ.: (+30) 210 3645 629
E-mail : info@apr.com.gr